Over Wensfamilie

Een opa en oma zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, maar ook voor het emotionele welzijn van opa en oma zelf. Desondanks kunnen ze door omstandigheden niet altijd in elkaars leven aanwezig zijn. Ook onze dochters hebben nog maar één oma en ondanks dat wij natuurlijk heel blij zijn met deze oma, missen we soms een extra grootouder in hun leven. Vanuit deze gedachte ben ik gaan zoeken naar wens grootouders.

Maar tijdens mijn zoektocht viel mij op dat eenzaamheid een steeds prominentere rol speelt binnen de samenleving. Niet alleen ouderen zijn eenzaam, in alle leeftijden wordt eenzaamheid ervaren. Wensfamilie is in eerste instantie opgericht vanuit de gedachte een platform te bieden voor grootouders die graag in contact willen komen met kleinkinderen en andersom. Maar Wensfamilie staat voor meer dan dat. Het staat voor de wens voor een familie, met – of zonder bloedband. Familie met wie je een band opbouwt en bij wie je terecht kunt.

Er bestaat inmiddels wel een specifiek platform waar grootouders en kleinkinderen elkaar kunnen vinden door het plaatsen van een oproep. Een platform zoals Wensfamilie, waar iedereen de mogelijkheid krijgt om een oproep te plaatsen in hun zoektocht naar wensfamilie, bestaat nog niet. Vanuit die gedachte hoop ik met dit platform een ontmoetingsplaats te kunnen bieden voor iedereen die op zoek is naar wensfamilie.

Ik hoop natuurlijk op heel veel mooie matches!